Dodávame a montujeme kotle na biomasu, kompostovacie reaktory (fermentory), chladiče a technológie pre živočíšnu výrobu.

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.

Akcia: ZĽAVA 40%

na elektrický výhrevný rošt pre ciciaky

Teplovodný výhrevný rošt


Kompostér na spracovanie odpadov triedy III

Kompostovací reaktor

Kompostér (Fermentor) spracováva uhynuté zvieratá a jedálenský odpad na biohumus.

Vysoká návratnosť investície.