Dodávame a montujeme:

  • kotle na biomasu
  • kompostovacie reaktory (fermentory)
  • chladiče
  • technológie pre živočíšnu výrobu

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.Technológie pre živočíšnu výrobu

Technológie pre živočíšnu výrobu

Technologické zariadenia na kŕmenie, ustajnenie, odstraňovanie hnoja a vetranie pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.