Dodávame a montujeme:

  • kotle na biomasu
  • kompostovacie reaktory (fermentory)
  • chladiče
  • technológie pre živočíšnu výrobu

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.Kotol na biomasu

Kotol na biomasu

Kotol na spaľovanie biomasy je vhodný na vykurovanie budov alebo chovných hál.

Vysoká účinnosť a nízke prevádzkové náklady.