Dodávame a montujeme kotle na biomasu, kompostovacie reaktory (fermentory), chladiče a technológie pre živočíšnu výrobu.

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.

Akcia: ZĽAVA 40%

na elektrický výhrevný rošt pre ciciaky

Teplovodný výhrevný rošt


Technológie pre živočíšnu výrobu

Technológie pre živočíšnu výrobu

Technologické zariadenia na kŕmenie, ustajnenie, odstraňovanie hnoja a vetranie pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.