Dodávame a montujeme:

  • kotle na biomasu
  • kompostovacie reaktory (fermentory)
  • chladiče
  • technológie pre živočíšnu výrobu

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.Kompostér na spracovanie odpadov triedy III

Kompostovací reaktor

Kompostér (Fermentor) spracováva uhynuté zvieratá a jedálenský odpad na biohumus.

Vysoká návratnosť investície.