Dodávame a montujeme:

  • kotle na biomasu
  • kompostovacie reaktory (fermentory)
  • chladiče
  • technológie pre živočíšnu výrobu

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.Zámočnícka výroba

Zámočnícka výroba

Oplášťovanie hospodárskych budov a výroba kovových súčiastok a zariadení.

Výroba zásobníkov paliva na mieru.